A. stora-A.se
SYSTER P INVISIBLE INVINCIBLE BRACELET

SYSTER P INVISIBLE INVINCIBLE BRACELET


SYSTER P
Artikelnummer: BG1173

INVISIBLE INVINCIBLE BRACELET
Armband till förmån för MIN STORA DAG
med texten INVISIBLE INVINCIBLE. 

100 kr för varje sålt armband går till Min Stora Dags arbete
med barn som lever med Neuropsykiatriska funktionsvariationer
- en sjukdom och/eller en diagnos som inte alltid syns utanpå 
men som på olika sätt gör ont, försvårar livet och ibland ger ett utanförskap.

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med allvarliga
sjukdomar eller diagnoser att förverkliga sina önskedrömmar.
”Tanken är en ordlek med INVISIBLE - osynlig och INVINCIBLE - oslagbar,
där vi vill visa vårt stöd för barn som har en diagnos som försvårar deras liv,
när vi vill att de (och alla andra barn) ska känna sig just oslagbara”
säger Emma Haegerström, Creative Director

Passar de allra flesta handleder, och är enkelt att ta på och av.
Levereras i fin presentask.


18k guld på mässing.
Skenans bredd: 5,4mm
Innermått: 64mm
------
SYSTER P
Article number: BG1173

INVISIBLE INVINCIBLE BRACELET

Bangle with the text INVISIBLE INVINCIBLE

10 EUR for each sold bracelet goes to Min Stora Dag’s work with
children living with Neuropsychiatric functional variations - a disease and / or a diagnosis
that is not always visible on the outside but which hurts in various ways on the inside and
can make life especially difficult for a young person.

My Special Day (Min Stora Dag) is a Swedish non profit NGO which makes dreams come
true for Swedish children and teenagers with serious illness and diagnoses. 
"The thought is a word-game where we want to show our support for children who have a
diagnosis invisible from the outside that complicates their lives when we want them
(and all other children) to feel just invincible" says Emma Haegerström , Creative Director

Fits the vast majority of wrists, and is easy to put on and off
Delivered in a nice gift box.

18k gold plated on brass.
Width rail: 5,4mm
Inner Size: 64mm

499 SEK