A. stora-A.se
CU JEWELLERY LETTERS STERLING SILVER A-Z

CU JEWELLERY LETTERS STERLING SILVER A-Z


CU JEWELLERY
Artikel nummer: 1612110113

LETTERS SILVER
En konturskuren bokstav från CU Jewellery. 
Mixa gärna barnens initialer med sambons
eller fäst dina egna initialer på en kedja eller armband.

För beställning av övriga bokstäver maila på mail@stora-a.se

Material: Återvunnet sterlingsilver
Höjd bokstäver: ø13mm


CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer
närodlade produkter framför de långväga alternativen.
CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår
påverkan på jorden. Tidigare i år flyttades all deras produktion
till Italien, vilket inte bara påverkar transportsträckan utan även
kvaliteten och hållbarheten på smyckena.
------
CU JEWELLERY
Article Number: 1612110113

LETTERS SILVER
A contour-cut letter from CU Jewellery.
Mix your children's initials with yours and your
partners initials on a chain or bracelet.

To order other letters send a mail to mail@stora-a.se

Material: Recycled sterlingsilver.
Size: ø 13mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown
products over the long distance options. CU Jewellery wants to do
what they can to minimize our impact on the earth. Earlier this year,
moved all their production to Italy, which not only affects the journey
but also the quality and durability of the jewelery.
250 SEK