A. stora-A.se
CU JEWELLERY DREAM BIG NECKLACE

CU JEWELLERY DREAM BIG NECKLACE


CU JEWELLERY
Artikel nummer: 1711111006

DREAM BIG NECKLACE
Fint silver halsband från CU Jewellery.

Design i samarbete med Josefin Dahlberg, 
chefredaktör på modette.se. 

Material: Återvunnet Sterlingsilver
Justerbar längd: 42-47cm
Storlek Text: 35x6mm

CU JEWELLERY - SMYCKEN I ÅTERVUNNET SILVER
Vi som konsumenter tar idag ställning, många väljer
närodlade produkter framför de långväga alternativen.
CU Jewellery vill göra det dom kan för att minimera vår
påverkan på jorden. Tidigare i år flyttades all deras produktion
till Italien, vilket inte bara påverkar transportsträckan utan även
kvaliteten och hållbarheten på smyckena.
------
CU JEWELLERY
Article Number: 1711111006

DREAM BIG NECKLACE
Pretty necklace from CU Jewellery.

Design in collaboration with Josefin Dahlberg.

Material: Recycled sterlingsilver.
Adjustable Length: 42-47cm
Size text: 35x6mm

CU JEWELLERY - JEWELLERY IN RECYCLED SILVER
We consumers take a stand today, many choose locally grown
products over the long distance options. CU Jewellery wants to do
what they can to minimize our impact on the earth. Earlier this year,
moved all their production to Italy, which not only affects the journey
but also the quality and durability of the jewelery.

599 SEK299 SEK